• Kentree Speirs

    Kentree Speirs (CA)

    New Artist 2020

Kentree Speirs (CA ’65)

The artist: 

Ik laat percepties en vormen los om een puur beeld te krijgen van het fenomeen van de natuur. Door de  verbeelding die dat reflecteert.
De inspiratie van ruwe sereniteit, het spektakel en de verstilling van desolate plekken.

De onderwerpen in Kentree ’s schilderijen zijn heldere duidingen om het
fenomeen van de natuur dichterbij te brengen. En elke duiding kan alles betekenen. Alles wat vast lijkt kan bewegen. Alle materie blijkt uit versmeltende energie te bestaan.