• Cover Zeeen van Zijn

    Uitgebreide en vernieuwde 2e editie

Wie meer weet, ziet meer

Kwaliteits-kunst prikkelt het onzichtbare

Pierre Janssen zei: ‘wie meer weet, ziet meer’. Om meer te weten is het van belang je te verdiepen. In de drijfveren van de kunstenaar, in wat de kunstenaar wil zeggen en welk wereldbeeld hij of zij met je wil delen. Want juist in het delen van waarden en overtuigingen ontstaan de emoties, het raken, de verliefdheid. En dat is de kracht van kwaliteitskunst, het kan je diep raken, de tranen over je wangen doen biggelen, van verdriet of plezier. Je kunt er hoteldebotel verliefd op raken en dan wil je het dichtbij houden, steeds in je omgeving hebben, je wilt er samen mee zijn. 

Kwaliteitskunst laat zich slechts zeer ten dele beredeneren. Natuurlijk kunnen compositie, perspectief, handschrift, penseelvoering, e.d. onderdeel vormen van technische beoordeling. De vraag is hoe zinvol dat is, wanneer het niet gaat om een vaktechnische waarneming. Het gaat immers steeds om een interpretatie van een voorstelling, meestal voorzien van emotionele lading. En omdat elke perceptie nu eenmaal het resultaat is van de unieke projectie van de eigenaar van de perceptie, is de technische discussie over het algemeen minder relevant. Vaak belemmert het redeneren over het kunstwerk de verbinding met de energie van het werk volledig. Kwaliteitskunst maakt immers vooral onzichtbare roerselen zichtbaar. En het onzichtbare vertegenwoordigt een wondere wereld. De wereld van dromen en fantasieën, van waarden en overtuigingen, van normen en abstracte zaken als redelijkheid, schoonheid en verbondenheid. Het onzichtbare zegt eigenlijk altijd meer over wie je bent dan het zichtbare.
 

Joost B. van Zoelen

De muren zijn niet de baas!

We hebben geen muren meer!!!
Hoe vaak hoort de galeriehouder deze verzuchting? Heel vaak. Als sociaal vriendelijk excuus, en...........ook heel vaak als serieuze verzuchting.
Aan het excuus besteden we een andere keer aandacht. Aan de serieuze verzuchting nu, in onderstaand artikel. Want voor die verzuchting, die schijnbare uiting van onmachtigheid is geen enkele aanleiding. Om ten minste twee belangwekkende redenen: de muren zijn niet de baas in huis
en kunstwerken zitten niet nagelvast.
Kunstwerken die lang op dezelfde plaats hangen of staan worden een meubelstuk en verliezen hun ontdekkingsenergie en verrassende invloed. Ze raken dat vlindergevoel, dat sprankelend verwonderen kwijt. Ze worden gewoon! En dat is zonde van de inspiratiekracht die in ieder goed kunstwerk ruimhartig is opgeslagen. Want die kracht stimuleert verandering en......verandering is de poort naar vooruitgang!

Lees verder

Kunstwerken zitten niet nagelvast

Vervolg van Muren zijn niet de baas: Kunstwerken zitten niet nagelvast
Kunstwerken worden in de regel niet in de muur of vloer gemetseld. Schilderijen hangen in vrijwel alle huizen aan één of meer schilderijhaken en beelden staan gewoon ergens veilig op een mooie plek. In een handomdraai heeft u ze verwijderd. En het zou goed zijn om dat vaak te doen

Lees verder

Gedichtenbundel Zee├źn van Zijn is nu beschikbaar

‘Zeeën van Zijn’ beschikbaar in een vernieuwde en uitgebreide editie.

Na de succesvolle verkoop van de eerste editie is nu een tweede editie van de poëtische bundel uitgekomen. De bundel bevat gedichten en verhalen van Joost van Zoelen en kunstwerken van Peter Westcott, Andrea Padovani en Peter van Straten.

Quote Joost :
"Ik droom de wereld mooier dan ik beleef.  Ik droom de mensheid waardiger dan ik ervaar.  Ik droom van die twee samen als een wonder van groei, respect en liefde. Ik leef om van het wonder van het leven, mijn wonder van een leven te maken. En met alles wat ik doe, wil ik een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van elk  wonder".

Joost B. van Zoelen (NL – 1947)
Ontwikkelaar van de Rebounce Philosophy©, oprichter van Rebounce World, internationaal macro strateeg, oprichter en CEO van BEING – Netwerk voor Ondernemingsgroei, partner in The Obsession of Art, publicist, dichter/schrijver.

Lees verder

N.a.v. artikel in Volkskrant 10 mei 2013

In de Volkskrant  van 10 mei schrijft Olav Velthuis, die de opmerkelijke combinatie van kunsthistoricus en econoom belichaamt, dat de traditionele galerie uitsterft. Naar zijn inschatting blijven uitsluitend kunstbeurzen en internet over als plaatsen waarop kunst vermarkt wordt. Zijn onderbouwing is tweeledig, het economisch model is door de stijging van de huurkosten en de daling van de inkomsten niet meer continuïteitwaardig. En, de daling van de omzet wordt veroorzaakt door het feit dat de mensen die zich kunst investering technisch kunnen permitteren geen tijd meer hebben om naar een galerie te gaan. In het NRC van zaterdag 11 mei weerlegt kunstredacteur Pieter van Os een groot deel van deze onderbouwing. In een artikel over de KunstRAI wordt duidelijk dat deze beurs, die in 1985 door Wim van Krimpen werd opgericht, veel ups en downs in het bestaan kende en in 2012 uit de as herrees, met kunst en vliegwerk overeind gehouden wordt. Uit het artikel kan worden opgemaakt dat de KunstRAI niet de enige hedendaagse beurs is die met deze bestaansmoeilijkheden kampt en dat er eigenlijk nog slechts plek is voor één zo’n beurs in Nederland. En die plek wordt momenteel ingenomen door Art Rotterdam. In een markt waar recent al veel hedendaagse beurzen gesloten zijn, denk aan Primavera Ahoy, blijkt dat ook het belang van beurzen afnemend is.


In het kwadrant museum, kunstbeurs, internet, galerie
staan dus de kunstbeurs en de galerie economisch het meest onder druk. In beide gevallen simpelweg omdat er teveel zijn. Het ingehouden bestedingspatroon zorgt via de marktwerking voor de kennelijk noodzakelijke schifting. De (adspirant) kunstliefhebber krijgt hierdoor weer een helder zicht op de bomen door het bos. Wat overblijft heeft, volgens de markt, kennelijk bestaansrecht. Voor deze kwaliteitsgaleries is er veel werk aan de winkel. Scherpe profilering dient samen te gaan met een boeiend aanbod. Een kunstbeurs in het klein eigenlijk. Internet dient ingezet te worden als exclusief, open venster op het volledige scala aan beschikbare kunst. En het imago van de galerie dient de handtekening te zijn van professionaliteit en betrouwbaarheid, het kwaliteitszegel.
 

Een muur met 12 seks-opblaaspoppen

Kunst: een muur met 12 seks-opblaas-poppen

Leken in de kunst zijn gewone mensen met een meer dan gemiddelde belangstelling voor kunst. De meeste van deze leken kunnen niet  begrijpen dat een muur met 12 seks-opblaas-poppen door  de kunsthandel wordt gepresenteerd als kunst. Net als een blauwe huishoudtrap met een rood emmertje. Waar zit de kloof tussen de leken en de zelf gelauwerde kenners? Ofwel: hoe simpel kan kunst zijn?

Dat is toch geen kunst?

Lees verder

Actualiteiten in onze galerie