• Lizette Luijten

    Orginal Studies
    Lizette Luijten

     

Lizette Luijten (NL 65)

Liefde, dat is waar het in het leven, in mijn leven om gaat. Liefde straalt in de subtiele dingen. Het tedere gebaar, die ontwapenende blik. Die uitingen van liefde wil ik tonen. Door ze in het licht te brengen. Om liefde tastbaar te maken. Want liefde, dat is voor
mij schilderen, leven.

Lizette Luijten

Lizette verdient het respect van een grote Nederlandse meester en dus ook het oeuvre boek, dat The Obsession of Art besloten heeft aan haar en haar kunst te wijden. Bel of vraag  (via info@artobsession.nl) voor meer informatie